Nguyễn Nhật Tâm hiện đang tìm các đồng đội muốn kinh doanh online mà chưa tìm được sản phẩm ưng ý

Các bạn sẽ được:

+ Đào tạo kỹ năng về bán hàng,

+ Kiến thức về sản phẩm

+ Các xây dựng nhân hiệu online trên internet.

Liên hệ: Nguyễn Nhật Tâm 0762051968